preloaderlogo Ładowanie

LEX-PRO Doradztwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Doradztwo prawne

Ochrona danych osobowych

O mnie

Jestem absolwentem dwóch poznańskich uczelni wyższych, gdzie uzyskałem tytuł magistra prawa oraz administracji. Moje prace naukowe dotyczyły aspektów prawnokarnych cyberprzestępczości w Polsce oraz kwestii zakazu konkurencji w kodeksie pracy.
Posiadam tytuł głównego specjalisty ds. BHP oraz inspektora ochrony przeciwpożarowej. Ciągle się rozwijam biorąc udział w szkoleniach i konferencjach branżowych.
Ukończyłem liczne szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych. Wdrażałem procedury związane z unijnym rozporządzeniem RODO w małych i dużych firmach.
Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas pracy w międzynarodowym koncernie, który z powodzeniem reprezentowałem podczas procesów sądowych. Na zlecenie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu działam też jako kurator cywilny lub rejestrowy dla spółek prawa handlowego. Ponadto jestem ławnikiem sądu pracy.
W złożonych przypadkach współpracuję z osobami posiadającymi wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie.

  • Szkolenia
  • Usługi BHP
  • Doradztwo prawne
  • Dane osobowe

Szkolenia

Prowadzę szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – zarówno wstępne jak i okresowe dla wszystkich grup zawodowych. Prowadzę też szkolenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych dla przedsiębiorców oraz ich pracowników.

Usługi BHP

Świadczę wszechstronne usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie przepisów przeciwpożarowych. W ramach współpracy ocenię ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy oraz opracuję dokumentację powypadkową. Uczestniczę także w zespołach opracowujących instrukcje BHP oraz procedury bezpieczeństwa pracy.

Doradztwo prawne

Świadczę pomoc prawną w zakresie związanym z windykacją należności od kontrahentów. Specjalizuję się w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych. Współpracuję też z kancelariami adwokackimi i notarialnymi jeżeli zakres spraw tego wymaga.

Dane osobowe

Oferuję wszechstronną pomoc w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych. W ramach współpracy redaguję wymagane przepisami klauzule informacyjne. Pomogę też w opracowaniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz opracujemy procedury bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie. Pomogę też uzyskać zadośćuczynienie związane z nieprawidłowym przetwarzaniem Państwa danych.

Wybrane projekty

Dziękuję. Twój email został wysłany.
Błąd, email nie został wysłany.
Dane kontaktowe:
Ul. Otowska 45, 62-080 Lusówko Telefon : (+48) 723 384 768 Email : biuro@lex-pro.com.pl WWW : www.lex-pro.com.pl Facebook : Lexproconsulting Polityka prywatności