POSTĘPOWANIE SĄDOWE Z ZUS

newsimage

Niedawno dla naszego klienta poszkodowanego w wypadku przy pracy wygrałem sprawę sądową w zakresie przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Pracownik w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych miał sprawdzić przebieg przewodów elektrycznych w jednej ze ścian budynku należącego do pracodawcy. Do tych czynności pracownik posłużył się drabiną rozstawną.
Drabina została przez pracownika użyta zgodnie z przeznaczeniem. W trakcie gdy pracownik sprawdził już przebieg przewodów elektrycznych, schodząc z drabiny zahaczył stopą o stopień drabiny. Wskutek tego stopa uległa zaklinowaniu w szczeblach drabiny, która następnie się przewróciła na bok. Pracownik doznał urazu – ogólnego potłuczenia tułowia oraz jak się później okazało złamania 3 kości prawego śródstopia. Po zakończeniu leczenia ZUS wezwał pracownika na pierwszą komisję lekarską i stwierdził 3 % uszczerbku na zdrowiu.
Pracownik nie zgodził się z decyzją ZUS i za naszym pośrednictwem zwrócił się do ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po wezwaniu na druga komisję lekarską decyzja ZUS nie uległa zmianie. Następnie skierowano wniosek do sądu powszechnego w Poznaniu. Główna argumentacja jaka została podniesiona w trakcie procesu była taka, że oddział ZUS nie rozpoznał dokładnie urazu jakiego doznał poszkodowany pracownik. W tabeli ZUS o której mowa wcześniej istnieje pozycja 167c mówiąca o złamaniach trzech i więcej kości śródstopia – w zależności od zaburzeń czynnościowych. Wysokość procentowego uszczerbku na zdrowiu dla tej pozycji została określona od 10 do 20 procent. W tracie procesu zażądaliśmy wypłaty jednorazowego odszkodowania w wysokości odpowiadającej 10% uszczerbku na zdrowiu. Wskutek półtorarocznego procesu sądowego sprawa ostatecznie została w całości wygrana przez poszkodowanego pracownika zgodnie z jego żądaniem. Wskazana sytuacja obrazuje jaki jest sposób działania organów ZUS.
Warto więc zastanowić się czy odszkodowanie, jakie ma być nam wypłacone z uwagi na wypadek przy pracy jest sprawiedliwe i zgodnie z prawem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nasza firma zawsze służy Państwu pomocą.