KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA BHP

newsimage

Dla jednego ze stałych klientów opracowaliśmy kompleksową dokumentację bezpieczeństwa oraz szczegółowe instrukcje BHP dla całego parku maszynowego.
Największym wyzwaniem w tym projekcie był fakt, że dokumentacja techniczno-ruchowo była niekompletna i sporządzona wyłącznie w języku niemieckim. Nie przeszkodziło to nam w nawiązaniu kontaktu z producentem w Niemczech oraz uzyskanie brakujących informacji. Następnie po przetłumaczeniu wszelkich niezbędnych dokumentów przygotowaliśmy dokładne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów BHP oraz zasadniczymi wymaganiami dla maszyn.
Dla klienta ponadto została przygotowana instrukcja ruchu wewnątrzzakładowego uwzględniającą ruch pojazdów oraz pieszych na terenie zakładu pracy, a także procedury postępowania związane z narażeniem na czynniki biologiczne (w tym zakażenie wirusem SARS-CoV2).